1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
prowadzonego przez Hurtownię Rejonową "POLPARTS" Sp. z o.o w Poznaniu
Informacja o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.polparts.com.pl prowadzony jest przez Hurtownię Rejonową "POLPARTS" Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Gorzysława 9, zwaną w dalszej części również „POLPARTS”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016802, kapitał zakładowy: 365.000,00 PLN, NIP: 782-20-59-081, REGON: 631198090, adres e-mail: sklep@polparts.com.pl, nr telefonu 61 87 32 189.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu, są przetwarzane przez Hurtownię Rejonową "POLPARTS" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gorzysława 9.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 • realizacji umowy, 
 • jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach, oferowanych przez sklep www.polparts.com.pl. 
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.polparts.com.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Opisy i zdjęcia produktów
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.polparts.com.pl, kierowane przez Hurtownię Rejonową "POLPARTS" Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.polparts.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
Ceny
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.polparts.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.polparts.com.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia w sklepie internetowym. Ceny w sklepach detalicznych mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
Zamówienia
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia wyłącznie poprzez stronę www.polparts.com.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane przez Klientów  będących osobami prawnymi  lub  jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz będącymi osobami fizycznymi mającymi  ukończone 18 lat,  będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 roku poz. 121). Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
W przypadku chęci odbioru osobistego w sklepie detalicznym - złożenie zamówienia  poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu i wydania go Klientowi. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez Klienta przedmiotu zakupu, osobistej akceptacji oferty oraz zapłaty ceny.
Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 3.000,00 PLN:
 • Klient  nie będący  konsumentem zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzeniu  przyjęcia  zamówienia. 
 • Klient będący konsumentem zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia, a kwotą 3.000,00 PLN. 
Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.
Dostawa
Towar zamówiony w sklepie internetowym www.polparts.com.pl dostarczamy jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki), 
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. 
Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków na adres e-mail sklep@polparts.com.pl lub telefonicznie  pod numerem 61 87 32 189.
Zwykle towar dostępny jest w naszym magazynie i jest wysyłany w ciągu 24 godzin od zamówienia złożonego  do godziny 12:00 (w dni robocze poniedziałek - piątek) i  jest wysyłane tego samego dnia. W przypadku zamówienia złożonego po godzinie 12:00  towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 12:00.
Kupujący, który wybrał dostawę firmą kurierską UPS otrzyma paczkę następnego dnia roboczego do godziny 17:00 lub w poniedziałek do godziny 17:00 w przypadku złożenia zamówienia w piątek - dotyczy to zamówień, w których jako formę płatności wybrano "Pobranie". W przypadku zaznaczenia płatności "Przelew bankowy" czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas wpłynięcia kwoty przelewu na nasz rachunek bankowy i jego zaksięgowania w programie sprzedaży.
W momencie wysłania paczki z naszego magazynu, Klient otrzymuje informację mailową.
Po otrzymaniu przesyłki klient  winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DPD lub Poczty Polskiej na adres: Hurtownia Rejonowa "POLPARTS" Sp. z o.o, ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, na koszt firmy POLPARTS lub nie odbierać przesyłki.
Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
 1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
 • przelew na rachunek bankowy (z podanym w tytule przelewu numerem zamówienia);
 • poprzez system płatności dokonywanych on-line za pomocą serwisu Transferuj.pl.
 1. W momencie odbioru towaru:
 • gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez Klienta w sklepie detalicznym POLPARTS;
 • gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
POLPARTS może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w  zamówieniu potwierdzonym przez POLPARTS jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
Odstąpienie od umowy przysługuje tylko Klientowi będącemu konsumentem. 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie (do pobrania plik pdf) w terminie czternastu  dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia przesyłki wraz z towarem Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem. POLPARTS niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy POLPARTS w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy dokona zwrotu na rzecz konsumenta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru.  POLPARTS może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwrotu towaru.
W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu - ZWR. Numer ten można uzyskać  od obsługi sklepu. Numer ZWR powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru ZWR mogą zostać nieodebrane.
Zwrot towaru odbywa się na koszt konsumenta. Towar zwracany podlega  zwrotowi w stanie niezmienionym, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonalności.
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione powyższe warunki, konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu w dacie zwrotu towaru. Po odesłaniu przez konsumenta podpisanej kopii faktury korygującej lub zwrotu oryginału paragonu wraz z towarem, zwrócona zostanie kwota stanowiąca sumę wartości zakupionego towaru oraz kosztów w wysokości najtańszej opcji dostawy dostępnej w sklepie. W przypadku korekty ilościowej towaru, POLPARTS zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je POLPARTS.
Procedura reklamacji
W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady dokonuje on zgłoszeni wady do POLPARTS.  Reklamacja podlega weryfikacji przez Dział Reklamacji Części POLPARTS, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. POLPARTS rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Aby wysłać towar w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA - "Zgłoszenie reklamacyjne". Obsługa sklepu nada numer reklamacji - numer REK. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane - wrócą do Klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa POLPARTS.
Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
Towar prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.
Do towaru musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii dowodu zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie POLPARTS możliwe jest warunkowe jego przyjęcie do weryfikacji, czy dany towar został zakupiony w firmie POLPARTS i podlega naprawie gwarancyjnej.
W przypadku złożenia reklamacji Klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar na koszt firmy POLPARTS za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD (tylko i wyłącznie DPD, wysłany towar musi być ubezpieczony) pod warunkiem, iż zostanie nadany numer REK. Po naprawie towar zostanie odesłany również na koszt firmy POLPARTS.
Adres 
Przesyłki prosimy wysyłać na adres:
Hurtownia Rejonowa "POLPARTS" Sp. z o.o, ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań
Kontakt: sklep@polparts.com.pl, tel. 61 87 32 189
 
Koszty transportu 
Wysyłka firmą kurierską UPS kosztuje 15,98 PLN (brutto).
Uwaga! Przy formie płatności „Pobranie” należy doliczyć dodatkowo 8,62 PLN.

Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.polparts.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem publikacji ich na niniejszej stronie www. Zmiana Regulaminu obowiązuje Klientów dokonujących zakupów po dniu wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu.
Regulamin sklepu internetowego POLPARTS nie ogranicza praw klientów wynikających z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1971 roku,  nr 27, poz. 252 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Hurtownia Rejonowa "POLPARTS" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Gorzysława 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000016802, NIP: 782-20-59-081 (e-mail sklep@polparts.com.pl, nr telefonu 61 87 32 189, 61 87 32 190) prowadząca sklep internetowy działający pod adresem www.polparts.com.pl („sklep internetowy”) zbiera Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności precyzuje, jakie rodzaje udostępnianych przez Państwa danych są zbierane oraz w jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane przez POLPARTS Sp. z o.o.
Klienci sklepu internetowego, aby złożyć zamówienie na jakikolwiek towar w sklepie internetowym winni uprzednio założyć konto w sklepie internetowym. W tym celu wymagane jest podanie przez Klienta takich danych jak:
 • imię i nazwisko, 
 • nazwa firmy (w przypadku zakupu dokonywanego przez przedsiębiorców), 
 • NIP (w przypadku zakupu dokonywanego przez przedsiębiorców), 
 • adres siedziby lub zamieszkania, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu, 
 • hasło, jakiego Klient będzie używał logując się w sklepie internetowym. 
Przed założeniem konta w sklepie internetowym Klienci winni zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego oraz je zaakceptować.
W celu dokonania transakcji zakupu, a następnie dostawy jakiegokolwiek towaru w sklepie internetowym Klienci zostaną poproszeni o podanie danych:
 • adres dostawy, 
 • forma płatności. 
W przypadku przeglądania przez Klienta zasobów sklepu internetowego, automatycznie zbierane są dane:
 • adres IP, 
 • nazwa domeny, 
 • typ przeglądarki, 
 • typ systemu operacyjnego. 
Klient kontaktując się z POLPARTS za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej, telefonu lub fax, przekazuje następujące dane:
 • imię i nazwisko, 
 • adres siedziby lub zamieszkania, 
 • numer telefonu, 
 • adres e- mail. 
Dane zbierane podczas rejestracji konta w sklepie internetowym wykorzystane są przez POLPARTS wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do konta w sklepie internetowym. W przypadku chęci nabycia jakiegokolwiek towaru lub usługi rejestracja jest obowiązkowa. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy Klientem, a POLPARTS, w tym między innymi do należytego udokumentowania zawartej umowy, uiszczenia przez Klienta umówionej ceny i udokumentowania tego faktu, jak również wysłania towaru Klientowi Dane Klientów mogą w tym celu być przekazane wyłącznie przedsiębiorcy obsługującemu transakcje płatnicze. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie newslettera, dane przekazane przez Klienta wykorzystywane są w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez POLPARTS. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Kliencie.
Jednocześnie w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych POLPARTS może przekazać dane podmiotom legitymującym się uprawnieniem do żądania ich przekazania.
W przypadku transakcji zakupu towaru w sklepie internetowym POLPARTS może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w zakresie związanym z transakcją zakupu. 
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.polparts.com.pl, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on z ze strony sklepu internetowego.
W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności POLPARTS poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 
----------------------------------------------------------------

INFORMACJA KONSUMENCKA PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ (W INTERNECIE)
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 
na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 

Informacje ogólne
Sprzedawcą rzeczy jest: Hurtownia Rejonowa "POLPARTS" Sp. z o.o, ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, NIP: 782-20-59-081, e-mail: sklep@polparts.com.pl, telefon: 61 87 32 189, 61 87 32 190.
 
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:
 • osobiście w godzinach pracy sklepu: pon. - pt. 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00
 • telefonicznie pod numerami: 61 87 32 189, 61 87 32 190
 • drogą poczty elektronicznej: sklep@polparts.com.pl
 
Klient może składać reklamacje w  siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Gorzysława 9, 61-057 Poznań

Sposób i termin spełnienia świadczenia
Zwykle towar dostępny jest w naszym magazynie i jest wysyłany w ciągu 24 godzin od zamówienia złożonego  do godziny 12:00 (w dni robocze poniedziałek - piątek) i  jest wysyłane tego samego dnia. W przypadku zamówienia złożonego po godzinie 12:00  towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 12:00.
Kupujący, który wybrał dostawę firmą kurierską DPD otrzyma paczkę następnego dnia roboczego do godziny 17:00 lub w poniedziałek do godziny 17:00 w przypadku złożenia zamówienia w piątek - dotyczy to zamówień, w których jako formę płatności wybrano "Pobranie". W przypadku zaznaczenia płatności "Przelew bankowy" czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas wpłynięcia kwoty przelewu na nasz rachunek bankowy i jego zaksięgowania w programie sprzedaży.
 
Procedura rozpatrywania reklamacji
 1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację rzeczy niezwłocznie po wykryciu usterki.
 2. W zgłoszeniu reklamacji klient zobowiązany jest podać sposób usunięcia wady.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu mechanikowi/technikowi/ rzeczoznawcy/ekspertowi sprawdzenia rzeczy w celu weryfikacji czy usterka rzeczywiście ma miejsce.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta najwcześniej jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin się przedłuża do następnego dnia roboczego.
 5. W przypadku gdy Klient zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny (określając kwotę) a Sprzedawca  nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie określonym w pkt 4 uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca  usuwa zgłoszoną usterkę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie usterki wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez  Sprzedawcę , w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia i zamontowania części zamiennych lub materiałów.
 7. Klient odbiera rzecz wolną od wad w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.
 
Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy
Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane na formularzu dostępnym pod adresem http://polparts.com.pl/pobieranie/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 
Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy  lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę  do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy może się rozpocząć jedynie na wyraźne żądanie konsumenta zgłoszone  Sprzedawcy. Jeżeli Klient zgłosi takie żądanie i Sprzedawca wykona usługę lub część usługi, a następnie Klient wykona prawo odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty Sprzedawcy za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 
Brak możliwości odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 
Dostarczenie rzeczy bez wad
Sprzedawca dostarcza Klientowi rzecz zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Sprzedawca jest jednak odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.
 
Kodeks dobrych praktyk
Dealer przyjął i przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawcy dostępnego pod adresem internetowym sklepu zakładka „Kodeks Dobrych Praktyk” oraz w salonach  Sprzedawcy.
 
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta Miejski Rzecznika Konsumentów
Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem władny jest rozstrzygać właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta   Sąd  Powszechny.  
-----------------------------------------------

Kodeks Dobrych Praktyk
 
Hurtownia Rejonowa "POLPARTS" Sp. z o.o, ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań zobowiązuje  się do bezwzględnego przestrzegania poniższych norm i zasad, a także pełnej zgodności swego  postępowania z postanowieniami prawa polskiego i europejskiego oraz dobrymi obyczajami handlowymi
Zobowiązujemy się:
 • kierować naszą Spółką w zgodzie z najwyższymi standardami etyki;
 • traktować każdego Klienta w rzetelny, otwarty i szczery sposób;
 • spełniać oczekiwania naszych Klientów związane z motoryzacją mądrze i profesjonalnie;
 • prezentować oferowane produkty zrozumiale i prawdziwie, wypełniając wszystkie gwarancje i zobowiązania;
 • wykonywać naprawy w sposób zapewniający jak najwyższą ich jakości po rzetelnych i rynkowych cenach;
 • reklamować swoje produkty w sposób prawdziwy i jasny;
 • rozwiązywać problemy zgłaszane przez Klienta szybko, dokładnie i skutecznie.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl